Styrelsen protokollförda möten redovisas här med senaste protokoll överst.

Smålands Stövarklubbs styrelsemöte 2024-05-27 Kl. 18.30, via Teams.

Protokoll 2024-02-26
Smålands Stövarklubbs styrelsemöte 2023-02-26 Kl. 18.30, via Teams

Smålands Stövarklubbs styrelsemöte 2024-01-18, via Teams

Smålands Stövarklubbs styrelsemöte 2023-12-07 Kl. 18.30, via Teams

Protokoll 2023-11-02
Smålands Stövarklubbs styrelsemöte 2023-11-02, via Teams

Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2023-10-10
via Teams.

Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2023-09-05
via Teams.

Protokoll 2023-07-25

Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2023-07-06
via Teams.

Årsmötesprotokoll Smålands Stövarklubb
2023-04-15