Styrelsen protokollförda möten redovisas här med senaste protokoll överst.

Årsmötesprotokoll Smålands Stövarklubb
2023-04-15

Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2023-01-23
via Teams.

Protokoll extra styrelsemöte 2022-12-14 via Teams.

Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2022-11-28
via Teams.

Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2022-10-10
via Teams.

Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2022-09-05
via Teams.

Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2022-09-05
via Teams.

Protokoll Smålands stövarklubbs konstituerande styrelsemöte 2022-04-09
i Emmaboda Folkets Hus.