Målet är att nå de målsättningar som anges i vårt policydokument inom respektive verksamhetsområden.

Detta innebär bland annat att:

 • Genomföra utställningar i Värnamo, Eksjö, samt Åseda
 • Genomföra 5 jaktprov i elitklass, Kosta (klubbmästerskap), Länskampen, Ölandsräven, Eksjö och Smålandsräven
 • Vara representerade på DM och Har- samt Räv-SM
 • Vidmakthålla klubbens medlemsvård och utöka medlemskadern från nuvarande 598 st.
 • Vidmakthålla domarkadern för jaktprov på en nivå som svarar mot minst 10% av medlemskadern
 • Att hålla medlemsmöten digitalt via Teams eller liknande
 • Delta på Stövarfullmäktige den 17-19 Maj, Östanskär Sundsvall
 • Utveckla långsiktigt avelsarbete med våra stövare
 • Utveckla metodik och teknik för information till och kommunikation mellan medlemmar
 • Vidmakthålla klubbekonomin på minst nollresultat
 • Verka för en nollvision gällande vargpopulationen
 • Verka för att sponsorintäkterna ökar

                                                      

 

Verksamhetsplan för Smålands stövarklubb 2023-2024

Målet är att nå de målsättningar som anges i vårt policydokument inom respektive verksamhetsområden.

Detta innebär bland annat att:

 • Genomföra utställningar i Värnamo, Eksjö, samt Åseda.
 • Genomföra 5 jaktprov i elitklass, Kosta (klubbmästerskap), länskampen, Ölandsräven, Eksjö och Smålandsräven.
 • Vara representerade på DM och Har- samt Räv-SM
 • Genomföra utbildning i nya Jaktprovsregler samt inrapportering i Stövardata.
 • Vidmakthålla klubbens medlemsvård och utöka medlemskadern från nuvarande 582 st.
 • Vidmakthålla domarkadern för jaktprov på en nivå som svarar mot minst 10% av medlemskadern.
 • Att hålla medlemsmöten digitalt via Teams eller liknande.
 • Delta med monter på Elmia Game Fair den 18 - 20 MAJ 2023.
 • Klubbträff med föreläsning den 24 Maj.
 • Utbilda en Cua till utställningarna.
 • Utveckla PR-jakt för inbjuden allmoge som ”Stövardag i Småland”.
 • Utveckla långsiktigt avelsarbete med våra stövare.
 • Utveckla metodik och teknik för information till och kommunikation mellan medlemmar.
 • Vidmakthålla klubbekonomin på minst nollresultat.

 

Verksamhetsplan 2022 - 2023

Målet är att nå de målsättningar som anges i vårt policydokument inom respektive verksamhetsområden.

Detta innebär bland annat att:

 • Jubileumsfest kommer att hållas till hösten den 13 Augusti på Ullinge värdshus.
 • Genomföra utställningar i Värnamo, Riksutställning i Eksjö, samt Åseda
 • Genomföra 8 jaktprov i elitklass, Klubbmästerskap, DM, Rekl Högsby, Kosta (klubbmästerskap), Rekl Värnamo, Ölandsräven, Eksjö och Smålandsräven
 • Vidmakthålla klubbens medlemsvård och utöka medlemskadern från nuvarande 610 st.
 • Vidmakthålla domarkadern för jaktprov på en nivå som svarar mot minst 10% av medlemskadern
 • Utbilda en Cua till utställningarna
 • Utveckla PR-jakt för inbjuden allmoge som ”stövardag i Småland”
 • Utveckla långsiktigt avelsarbete med våra stövare
 • Utveckla metodik och teknik för information till och kommunikation mellan medlemmar

·      Vidmakthålla klubbekonomin på minst nollresultat

 

 VERKSAMHETSPLAN FÖR SMÅLANDS STÖVARKLUBB 2018 – 2019


Målet är att nå de målsättningar som anges i vårt Policydokument inom respektive verksamhetsområden.
Detta innebär bland annat att
• genomföra utställningar i Värnamo, Eksjö och Åseda.
• genomföra 7 jaktprov i elitklass dvs Klubbuttagning 2, Högsby, Kosta, Värnamo, Eksjö, Smålandsräven och Stövar-SM Hare.
• vidmakthålla klubbens medlemsvård och utveckla medlemskadern mot 1000 medlemmar
• deltaga i Stövarfullmäktige i juni i Upplands Väsby.
• vidmakthålla domarkadern för jaktprov på en nivå som svarar mot minst 10% av medlemskadern.
• utveckla och genomföra Stövarjaktens Dag.
• utveckla långsiktigt avelsarbete med våra stövare.
• utveckla metodik och teknik för information till och kommunikation mellan medlemmar.
vidmakthålla klubbekonomin på minst 0-resultat.
• Under året kommer en utvärdering av dom reviderade drevprovsreglerna i samråd med
jaktprovsverksamheten att genomföras. Detta för om möjligt belysa och underlätta
domarnas bedömningar av olika moment.
Det kommer även att utbildas nya domare för att möta framtidens krav. Om Du känner
till någon lämplig kandidat, så hör av dig till Domaransvarig Hans Norberg.

VERKSAMHETER I TIDSFÖLJD
2018
April
7. Årsmöte 2017 – 2018 i Vrigstad.
Konstituerande styrelsemöte.
21. Utställning Värnamo.
Maj
03. Klubbträff.
26. Utställning Eksjö.
Styrelsemöte.
Juni
01 - 02 Stövarfullmäktige Upplands Väsby.
Augusti
Styrelsemöte.
19.Utställning Åseda.
September
22. Klubbuttagning 1.
Styrelsemöte.
Oktober
01 - 02. Klubbuttagning 2.
Styrelsemöte.
November
05 - 06. Högsby-provet.
05-06. DM
Styrelsemöte.
15 - 16 Stövar-SM, Hare Vrigstad.
December
01. Stövarjaktens Dag.
Styrelsemöte
10 –11. Kosta-provet.
2019
Januari
09-10. Värnamoprovet.
Styrelsemöte.
Tjejjakten.
Februari
02-03. Eksjöprovet
PR-jakt för Allmogen.
Smålandsräven.
Stövar-SM Räv.
Mars
Styrelsemöte.
April
Årsmöte 2018 – 19.

 

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR SMÅLANDS STÖVARKLUBB 2017 – 2018

MÅLET är att nå de målsättningar som anges i vårt Policydokument inom respektive verksamhetsområden.

Detta innebär bland annat att prioritera så att vi kan

-          utveckla och uppmuntra jakt med klövdjursrena stövare bl a genom klubbledda inbjudningsjakter med stövare och Stövarjaktens Dag inom alla tre smålandslänen

-          utveckla klubbens medlemsvård och medlemskadern mot att inte få årligt ”nettotapp” av medlemmar

-          vidmakthålla minst 6 jaktprov i elitklass dvs Klubbuttagning2, Högsby, Kosta, Värnamo, Eksjö och Smålandsräven

-          vidmakthålla våra utställningar i Värnamo, Eksjö och Åseda

-          vidmakthålla och ev utveckla klubbens monter i Elmia 2017

-          implementera de reviderade jaktprovsreglerna och kompletteringsutbilda domarkadern så att alla våra domare är godkända att döma vid jaktprov som startar hösten 2017

-          vidmakthålla den kompletteringsutbildade domarkadern för jaktprov på en nivå som svarar mot 10% av medlemskadern

-          utveckla metodik och teknik för information till och kommunikation mellan klubbledning, sponsorer och medlemmar

-          påbörja förberedelserna för att arrangera Har-SM 2018

-          vidmakthålla klubbekonomin på minst 0-resultat för året

-        

-         Domare och utbildning.

-        

-          Under första delen av verksamhetsåret kommer utbildning i de reviderade jaktprovsreglerna att genomföras för samtliga domare i klubben.

-          Dessa utbildning kommer att förläggas på fyra olika platser inom vårt område för att minimera avstånden i möjligaste mån.

-          Deltagande i någon av dessa genomgångar är obligatoriskt för att kunna fortsätta som domare.

-          Under året kommer det även ske en satsning för att rekrytera nya domare till klubben,

-          så om du känner till någon lämplig kandidat, så hör av dig till undertecknad.

-         

-          Domaransvarig

-          Hans Norberg

-         

 

VERKSAMHETER I TIDSFÖLJD

2017                                                                              

April                                                                              

8, Årsmöte 2016 – 2017 på Stabygård

 Konstituerande styrelsemöte

Domarutbildningar

18 Nässjö

20 Emmaboda

24 Växjö

27 Hultsfred

22, Utställning Värnamo

Maj

15 Styrelsemöte

25-27     Elmia Jönköping

27, Utställning Eksjö

Årsboken kommer ut

Juni

1, Klubbträff i Växjö

Augusti

Styrelsemöte

13, Klubbträff, Budkavel- Skytte, Slättingebygd, Nybro

20, Utställning Åseda

26, Domarkonferens i skogen

September

16, Domarkonferens i skogen

23, Klubbuttagning 1

Styrelsemöte

Oktober

2,3, Klubbuttagning 2

17,18, DM

26,27, Har-SM

Styrelsemöte

November

13,14, Högsby-provet

December

Stövarjaktens Dag

Styrelsemöte

11, 12, Kosta-provet

2018

Januari

11,12, Värnamoprovet

Styrelsemöte

13, Tjejjakten

20, Klubbuttagning 1, del 1 (nytt) till jaktåret 2018-2019

Februari

Klubbledda jakter med stövare i Småland

3,4, Eksjöprovet

17,18, Räv-SM

24,25, Smålandsräven

Mars

Styrelsemöte

April

Årsmöte i Vrigstad