Statuter för vandringspriser i Smålands stövarklubb i korthet.

De utförligare och fullständiga versionerna av statuterna finns hos vandringsprisansvarige Anders Karlsson.

 

2. Amir vpr

 Amirs VPR 480x640

Den schiller som vid elitproven fått högst poäng.

 

3. Barometerns vpr

Bild kommer.

 

Elitetta, yngsta hund på Kostaprovet

 

5. Hagalidens unghundspokal

 Unghundspokalen 480x640

Alla stövarraser. Max 2,5 år. Tillgodoräkna alla jaktprov.

 

6. Sven Hanströms vpr

 Sven Hanströms VPR 480x640

Segraren på Kostaprovet.

 

11. Jaktprovsdomarpriset

Domarpriset 640x480 

Den domare som dömt flitigast under året.

 

12. Göte Johansson Vpr

 Göte Johanssons VPR 480x640

Schiller med högst poäng på jaktprov.

 

13. Kennel Jägarmyrens vpr

 Kennel Jägarmyrens VPR 480x640

Den schiller, hamilton eller Smålandsstövartik som har full drevtid plus högsta egenskapspoängen på rävdrev.

 

14. Klubbkamppriset vpr

 Klubbkampspriset 480x640

Segraren på Eksjöprovet.

  

17. Kennel Madastigens vpr "Hamiltonstopet".

Hamiltonstopet 480x640 

Den hamilton som erhållit högsta sammanlagda poängen på elitklassprov under året.

Delades ut för alltid 2015.

 

18. Tore Rikerths vpr

 Tore Rickerts VPR 640x480

Alla stövarraser . 1:a på rävdrev och höga skallpoäng.

 

22. Sven-Axels vpr

Sven-Axels VPR 480x640 

Alla stövarraser. 1:a på jaktprov. Högsta egenskapspoängen på jaktprov.

 

23. Wallenborgska vpr

 Wallenborgska Vpr 640x480

Alla stövarraser. Yngst hund med full tid på räv.

 

27. Elitklassprov i Kosta vpr

 Tavla 640x480

Segraren i Kosta

 

28. Elitklassprov i Värnamo

Tavla 640x480

 

Segraren på Värnamoprovet

 

29. Elitklassprov i Högsby

 Tavla 640x480

Segraren på Högsbyprovet

 

30. Elitklassprov i Eksjö

 Tavla 640x480

Segraren på Eksjöprovet

 

31. Klubbmästare hare/räv

 Tavla 640x480

Segrare vid klubbuttagning 2.

Tavla med hare eller rävmotiv.

 

32. Klubbmästare räv

Bild kommer.

 

Segrande hund vid Smålandsräven.

 

34. Stures vpr

 Stures VPR 480x640

Högst rankade schillerstövare som gått till pris på Räv-SM

 

36. Tromtö-kanonen

 Tromtökanonen 640x480

2:an på Kostaprovet

 

37. Ekmarkens vpr

Ekmarkens VPR 480x640 

Bästa rävdrivande Schillerstövaren. Minst 5 poäng i egenskapen hörbarhet vid alla provtillfällen. Får inte ha haft några drev på hare under provsäsongen.

 

38. Kennel Torgnys vpr för uppfödare

 Kennel Torgnys Vpr 640x480

Priset skall gå till bäste uppfödare av Svensk ras, -Smålands - Schiller, -Hamilton och Gotlandsstövare. Uppfödare anmäler själv, vilka hundar han vill tävla om priset med, vilka starter och vilka resultat de fått. Tävlande hundar ska vara under 6 år och ej Jch vid tävlingsårets början.

 

39. Kurt Skårners vpr

Kurt Skårners VPR 480x640

 

Segraren på Smålandsräven.

Extra information