Konstituerande styrelsemöte 2024-04-13 för Smålands Stövarklubb, Villa Gransholm

Närvarande: Bengt Ljungberg, Lisa Bengtsson, Bjarne Engström, Stefan Johansson, Ulf Sivberg, Per-Gunnar Solberg. Dennis Liljeberg deltog i delar av mötet.
1. Mötets öppnande
Styrelsens nyvalde ordförande Bengt Ljungberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Beslöts utse Bjarne Engström att justera dagens protokoll.

2. Konstituering av styrelsen
Bjarne Engström valdes till vice ordförande
Roger Nilsson valdes till sekreterare
Daniel Hultman valdes till kassör
Ulf Sivberg valdes till domaransvarig
Per-Gunnar Solberg valdes till medlemsansvarig
Stefan Johansson valdes till Webbansvarig

3. Firmatecknare
Beslöts i bankärenden, så äger Bengt Ljungberg 19560207-xxxx och Daniel Hultman 790607-xxxx rätten att teckna föreningens firma var för sig. Beslöt att utse Roger Nilsson rätten att teckna föreningen i postärende.

4. Fullmäktige
Beslöts att Bengt Ljungberg, Bjarne Engström och Per-Gunnar Solberg representerar Småland Stövarklubb på fullmäktige den 2024-05-18/19.

5. Mötesagenda
Beslöts kalla till styrelsemöte den; 27 Maj kl. 18.30.

6. Avslutning
Ordförande avslutade mötet

Extra information