Klubbtillhörighet

-Hundägare skall vara medlem i SKK.

Rapportering mm
-Efter genomfört prov, skall provet behandlas i kollegium (telefonkollegium är lämpligt för att minska handläggningstiden).
-Provet sänds in till SKK:s jaktprovskommitté genom kommissariens försorg.

Kostnader
-Provet kostar hundägaren 300:- + reseersättning för domare.
-Av de 300:- får domaren 150:- och Sm StK 150:- (stamboksavgiften för dessa prov är 55:-).

Övrigt
-Vildsvinshund med godkänt RR får släppas 09-01 (annars 10-01).

Jan-Erik Berg
Jaktprovsansvarig