Sammanfattning av läget den 11 april 2020. 

Årsmötet den 18/4 är inställt och uppskjutet på obestämd tid. Dock senast till april 2021. Om det uppstår akut behov av att genomföra ett demokratiskt acceptabelt årsmöte innan dess kommer vi att överväga detta.

Med hänsyn till vårt beslut om årsmötet så väljer vi att förlänga (prolongera) verksamhetsåret 2019 - 20 och kör enligt vårt förslag till "Verksamhetsplan 2020 - 21" (både den och valberedningens förslag mm kan Du se  på föregående information här på hemsidan) fram till vårt nästa ordinarie årsmöte, dock senast i april 2021.

Lägesrapport till Svenska Stövarklubben är insänd per den 31/3. Den innehåller även en anhållan om välsignelse för vårt beslut angående årsmöte (dispensansökan). Rapporten är bekräftad av SvStkl.

Alla våra  planerade verksamheter är, i nuläget, osäkra. Utställningararna i Värnamo och Eksjö är redan inställda. För de arrangemang som är kvar gäller att vi jobbar på som vanligt med dem ända fram till att de genomförs eller blir inställda/uppskjutna. Närmast hoppas vi nu på utställningen i Åseda den 16/8.

Andra verksamheter som kan och ska genomföras trots pandemin är, i nuläget, "Resultatredovisning" av våra tävlingar om vandringspriserna. Anna G (m Fl) jobbar med den och kommer att lägga ut den här på hemsidan så fort den är klar.

Vi hoppas få ut vår Årsbok i maj-juni.

Artiklar till Stövaren nr 2 är insända (bl a "Smålandssidan" och våra jaktprov och "Barncancerjakten")

Vi undersöker om vi kan ge ut en almanacka för år 2021.

Vår ledningsorganisation

Med anledning av beslutet att prolongera verksamhetsåret 2019 - 20 fram till april 2021 så har hela den styrelse som årsmötet 2019 beslutade om ställt sig till förfogande fram till nästa officiella årsmöte. Detta innebär att valberedningens förslag till årsmötet den 18/4 2020 får "vila" tills det blir ett årsmöte. Om det visar sig att våra planerade verksamheter kräver mycket extraarbete så vill vi kunna överväga och besluta om att få kalla in adjungerade ledamöter i styrelsen och då vill vi ju gärna vända oss till dem som finns i valberedningens förslag.

För styrelsen för Smålands Stövarklubb

Cenneth Quick

Din Ordf

 

 

Extra information