Lokalklubbar,
Rasföreningar
Delegater vid Stövarfullmäktige 30 aug Ledamöter i SvStk:s styrelse till 30 aug Mötesordförande Bengt Pettersson Mötessekreterare Anders Lekander Valberedningens ordf Mikael Pettersson Juridisk sakkunnig Fredrik Bruno SKK
Kort information från interimsstyrelsen.
I vårt tidigare utskick informerade vi om de problem som vi har när det gäller fakturahanteringen. Detta är löst så att de mest akuta fakturorna har betalts direkt från Handelsbanken i Östersund. Detta var en engångsföreteelse som inte kan upprepas. En del småfakturor som kommer att förfalla innan Stövarfullmäktige får vi nog förskottera ur egen ficka. Vi ser ingen annan möjlighet just nu.


Vi har från SKK fått en anmodan att se över vad som kan göras i de fall där avståndet mellan två utställningsorter understiger 30 mil Tydligen är kraven nu skärpta och det krävs tydliga motiveringar till varför avsteg ska göras. Mail har gått ut till alla länsklubbar som berörts Har också hos SKK begärt förlängd tid ytterligare en månad t o m november. Det är 2022 års utställningar som avses.


Vi har också rekvirerat avtalet mellan SvStk och Animistration AB d v s det avtal som vi vid Stövarfullmäktige fick en översiktlig information om. Avtalet är undertecknat av ordf i SvStk respektive VD för Animistration AB den 28 aug d v s två dagar innan fullmäktige. I avtalet finns en klausul (§ 11) som begränsar möjligheterna till fullständig öppenhet. Annars skulle vi ha distribuerat ut avtalet så att alla länsklubbar och rasföreningar fått en total information om innehållet eller åtminstone de kostnader som SvStk orsakas med anledning av avtalet. Hela upplägget är ett resultat av att vi inte äger källkoden. Vi har med SKK; s jurister avstämt möjligheterna till fullständigt öppenhet och fått svar att det finns vissa begränsningar i den här typen av avtal "Vår bedömning är att ni kan informera fullmäktigedelegaterna om innehållet i avtalet på så vis att ni sammanfattar vad det innebär för klubben ekonomiskt och funktionellt." Avtalet gäller fr.o.m. 2020-09-01 och tillsvidare med en uppsägningstid på två år. Vet inte om avtalet godkänts av styrelsen i SvStk.


Vi har från den avgångna styrelsen (G P) fått löfte om hjälp så att arrangörsklubbarna för årets DM och SM-tävlingar ska få Svenska Stövarklubbens minnesplaketter och SM-plaketter (guld, silver och brons) och "SM-täcket" så att man slipper ifrån detta med att behöva tigga ihop ett dignande bord av hederspriser. Priserna från SvStk ska landa hos arrangörerna i god tid före när tävlingarna ska genomföras.

Avslutningsvis kan vi också informera om att Årsboken nu ligger på posten. Viktig inf att det är ett 20-tal personer som inte angett namn eller adress på giroinbetalningen. Dessa kommer naturligtvis att fundera över varför de inte fått någon bok med då vet ni svaret om ni blir tillfrågade. Vet inte hur vi praktiskt ordnar detta men de kan tillsvidare höra av sig via mail till mig, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Glädjande är att vi under de snart två månader vi varit interimsstyrelse fått nya jaktprovsdomare i Gävleborg, Halland och Bohuslän-Dal.

Bästa hälsningar från interimsstyrelsen gm Gottne Lindgren, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Extra information