Vi har för tillfället problem att betala utlägg pga av byte av bankinloggning. Vid brådskande ärende kontakta kassören direkt via mail eller telefon.

Extra information