Reportage Värnamoutställningen 2014

Läs mer!

Egentlig älgjakt!

Efter samlingen är det dags att ge sig ut till pass, jag brukar välja detta själv och jag brukar gå. Nu slipper jag fundera, någon har valt åt mig! På passet är det också lite annorlunda, jag sitter i högsätet och det är inget grindhål. På själva passet eller på vägen dit har jag inget att rapportera, det händer ingenting av vikt. Nu ljög jag visst, det passerade ko med kalvar på betryggande avstånd och den sammanlagda vikten av detta ekipage borde vara, 298 st.

Läs mer: Egentlig älgjakt!

Domardag Mariannelund

Rapport från domarkonferensen på mark utanför Mariannelund

Läs mer: Domardag Mariannelund

Domardag vid Dalsebo

Deltagare var Åke Lundström, Per-Gunnar Solberg, Börje Karlsson, Inge Gerhardsson, Tomie Carlsson, och intresserad medlem Gilbert Svensson.

Läs mer: Domardag vid Dalsebo

Domardag i skogen Vissefjärda-Långasjö

Lördagen den 24/8 kl. 06.30 samlades ett gäng intresserade

stövarjägare i ett vägskäl mellan Vissefjärda och Långasjö, för vidare

färd ut till marken, där dagens övningar skulle ske.

Läs mer: Domardag i skogen Vissefjärda-Långasjö