Värnamoutställningen 2012-04-21

Så har vi då genomfört årets första utställning i klubbens regi. Det var 53 hundar anmälda och sex raser var representerade på Källängs skjutbana. Utställningen genomfördes i uppehållsväder utan blåst vilket gjorde att det var ett utmärkt utställningsväder. Hundarna var inte slöa av värmen och om de bara var ordentligt uppvärmda innan de gick in i ringen kunde de visa upp sina rörelser fullt ut för domare Sara Häggqvist. För de hussar och mattar som inte värmt upp sina hundar tillräckligt utanför ringen blev det extra motion i ringen på kommando av domare Sara. En kall och stel hund kan inte visa sina rörelser fullt ut och det kan göra skillnad i kvalitetspris från exempelvis ett Excellent till ett Very good. Janne Zetterberg och undertecknad var inkallande och skrivande ringsekreterare för dagen. Bruno Fagerström som är kommissarie tillsammans med sitt team bestående av Anna Green-Svensson, Todd och Fabian Martinsson och Bosse Dowert sålde lotter och grillad korv och servade alla närvarande på ett utomordentligt bra sätt.  Resultatet kommer att läggas ut så alla får del av det men jag vill i denna text nämna vackraste hunden för dagen. Det blev hamiltonstövaren Mandylikes Magnum s46317/2005, äg. Göran Johansson. Schillerstövarfolket var samlade i Värnamo denna dag, även långväga gäster var på plats för att efter utställningen genomföra sitt årsmöte. Sara Häggqvist dömde våra hundar med energi, noggrannhet och entusiasm. Hon beskrev på ett tydligt sätt vad hon grundade sina bedömningar i. Jag tror alla närvarande uppskattade detta. En trevlig utställningsdag ligger nu bakom oss och vi ser fram emot Eksjöutställningen och hoppas på många anmälda hundar och ännu en trevlig dag!

Bilder nedan!

Karin Åström

dsc 0006 luzern

dsc 0008 domare

dsc 0010 domare2

dsc 0079 bedomning

dsc 0089 bis

lotter

Grill

Bruno