Närvarande: Bengt Ljungberg, Bjarne Engström, P-G Sohlberg, Lena Söderberg, Anders Karlsson, Ulf Sivberg, Lisa Bengtsson, Stefan Johansson och Roger Nilsson.
Anmält Förhinder:
§1 Mötets öppnande:
§2 Val av justerare: Lisa Bengtsson
§3 Ekonomi. Stabilt på kontot.
§4 Medlemmar: Antalet medlemmar är fortsatt runt 600.
§5 Jaktprov: Diskuterar att flytta Ölandsräven och lägga det någon vecka senare.
§6 Sociala medier: Lena håller på lite med hemsidan, Titusson har adm på hemsidan på Facebook.
§7 Utställningar: Allt under kontroll. Stövardata har ändrats, Lisa saknar utbildning gällande detta. Hon kontaktar Svenska Stövarklubben. Mötet diskuterar att höja priset för att ställa ut sin hund. Lisa kollar hur övriga klubbar gör.
§8 Domare: 1 domare klar på Eksjö-provet. Några nya aspiranter till nästa år.
§9 Årsmöte: Planeringen för årsmötet 2024 rullar på. Namn till valberedningen diskuteras.
§10 Övriga frågor: Lena skriver ihop något om Barncancerjakten, kontaktar Thomas Jacobsson för att få mer info.
§11 Nästa möte: måndagen den 18 mars. kl 18.30 via Teams

Sekreterare Ordförande
Roger Nilsson Bengt Ljungberg
Justerare
Lisa Bengtsson