2020-09-26 Resultatlista dag 1 Klubbuttagning till DM

Nu ligger resultatlistan ute efter dag 1 i klubbuttagningen.

Den ligger under "Jaktprov" "Klubbuttagning till DM"

4 st 3:or och 5 st 0:or alla kört hare

/BoT