2019-12-09--10 Kostaprovet katalog uppdaterad

Nu finns en uppdaterad (ver 4) fullständig katalog på Kostaprovet. Den ligger under "Jaktprov" "Kostaprovet".

/Björn Malmgren, Bo Titusson