Om du skall ställa din hund på Eksjö Utställning och skulle vilja ha lite träning innan, då är du och din hund välkmomna att vara med under Hundkursen nu på Söndag 12 Maj klockan  15.00.  Så kör vi lite repetition på vad som händer på en Utställning.

Plats : Gamla skjutbanan i Notteryd, Växjö.

Om du är intresserad att deltaga anmäl dig på mob nr 0702 321193 

Välkomna Anna-Karin

Extra information